Fotografiet från 1961 visar de två växthusen på Waldemarsudde.
Foto
Fotograf: Lindgren, Gustaf (1863-1930). Prins Eugens Waldemarsudde

Växthusen på Prins Eugens Waldemarsudde

Fotografiet från 1961 visar de två växthusen på Waldemarsudde. Det till vänster är den äldre byggnaden och uppfördes 1901 medan växthuset till höger var nybyggt när bilden togs. Fotografiet är taget av museet Prins Eugens Waldemarsuddes förste chef, Gustaf Lindgren. I bakgrunden ser man Kvarngården, som enligt prins Eugens önskemål blev hem för museets överintendenter. Mannen på bilden är troligen Edvin Sagerling som då var trädgårdsmästare på Waldemarsudde.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad