Kontakt

Thielska Galleriet

Har du frågor om källmaterialet som Thielska Galleriet har publicerat i Stockholmskällan?

Cecilia Rainer, museiassistent
E-post: cecilia.rainer@thielskagalleriet.se
Thielska Galleriets webbplats: www.thielskagalleriet.se

Uppdaterad