Ritning till fabriksbyggnad i tusch på transparent grå väv
Ritning
Arkitekt: Hallquisth, Eduard, Ullrich, Fritz. Stockholms stadsarkiv

Ritningar till Svenska Kapsylfabriken 1899-1900 (Kapsylen)

Ritning till bebyggande af tomten No 3 o 4 i Qv. Rudan Större. Fritz Ullrich o E. Hallquisth. Arkitekter. Stockholm i maj 1899. (Ritning 2:) i jan 1900.

Fasadritningar till Svenska Kapsylfabriken av Fritz Ullrich och Eduard Hallquisth. Huset från 1900 finns kvar och ligger på Tjärhovsgatan 44-46 på Södermalm. I fabriken tillverkades kapsyler för flaskor, burklock, metallaskar och tuber. Sedan 1970-talet har den gamla industribyggnaden omvandlats till kulturhuset Kapsylen.

Fasadritningarna

Här finns två olika förslag till fasad. Det är bygglovsritningar från år 1899 och 1900 (öppnas under Dokument). På den äldsta ritningen står fabriksnamnet ovanför porten in till gården. Fasaden har ändrats på ritningen från 1900 och den stämmer bättre med det färdigbyggda huset.

Kapsylen

Kapsylen är ett arbetskollektiv som köpte huset 1978. I Kapsylen verkar bland annat ”Kafé 44” med sin konsertlokal, olika konstnärer, arkitekter och filmare, musikstudios och den föräldrakooperativa förskolan ”Korken”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad