Karta
Karta
Upphov: Jansson, Konrad. Stockholms stadsarkiv

Karta över lägenheterna Karlsborg, Aspeville och Miléveton i Örby villastad

En karta som visar hur tre tomter styckats av i Örby villastad. På kartan kan man läsa:

Karta öfver lägenheterna Örby villastad nr 334, 338 och 366, afsöndrade från den ½ mantal Örby nr 1. Litt A. afsöndrade lägenheten Örbyvillastad nr 221 uti Bränkyrka socken, Svartlösa härad och Stockholms län; För rågångsutstakning omkring lägenheten Örbyvillastad nr 338 upprättad år 1911 af Konrad Jansson, Distriktslandtmätare.

På annan plats meddelas även att: År 1918 den 7 januari beslöts meddelande av bevis att förenämnda rågångsutdrag vunnit laga kraft; betygar Stockholms rådhus som ofvan. På Rådhusrättens vägnar Otto Salmonson.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad