Svartbrödraklostrets källare, Lennart af Petersens 1944
Text

Svartbrödraklostret, Södra Benickebrinken 4 (Venus 1)


(Skylten är uppsatt ungefär vid Södra Benickebrinken 4)


grundades 1336 när kung Magnus Eriksson
skänkte denna och en tomt i angränsande
kvarter till dominikanerorden. Munkarna
kallades svartbröder på grund av sina svarta
kåpor. I källaren, numera ett museum, finns
välbevarade tegelvalv. Det är den enda del
av klostret som är synligt än idag. Källaren
kan ha fungerat som härbärge för pilgrimer.
Det mesta av klosterbyggnaderna revs 1547
efter Gustav Vasas reduktion. Huset som står
här idag är från 1600-talet men med fasader
från 1878.

King Magnus Eriksson donated the land for a
Dominican friary here in 1336. The buildings
were demolished in 1547 during Gustav Vasa’s
dissolution of the monasteries. The wellpreserved
brick vaults may have served as a hostel
for pilgrims. They now house a museum.Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Benickebrinken, Österlånggatan

Benickebrinken, Österlånggatan

Kv. Venus. Benickebrinken

Kv. Venus. Benickebrinken

Kv. Venus. Svartmangatan 24

Kv. Venus. Svartmangatan 24

Kv. Venus. Södra Benickebrinken

Kv. Venus. Södra Benickebrinken

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Sigill tillhörande Priorn i Svartbrödraklostret

Sigill tillhörande Priorn i Svartbrödraklostret

Svartbrödraklostret i Stockholm / Björn Hallerdt.

Svartbrödraklostret i Stockholm / Björn Hallerdt.

Svartbrödraklostret

Svartbrödraklostret

Svartbrödraklostrets källare. Murade valv från 1300-talet

Svartbrödraklostrets källare. Murade valv från 1300-talet

Svartbrödraklostrets källare. Murade valv

Svartbrödraklostrets källare. Murade valv

Svartbrödraklostrets källare. Murade valvbågar

Svartbrödraklostrets källare. Murade valvbågar

Svartbrödraklostrets källare

Svartbrödraklostrets källare

Tegelgolv i kvarteret Venus

Tegelgolv i kvarteret Venus