Kopia av priorsigill från Svartbrödraklostret
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Sigill tillhörande Priorn i Svartbrödraklostret

Bilden visar en kopia av priorn i Svartbrödraklostrets sigill så som det såg ut år 1509. Kopian skapades 1941 och kom i Stadsmuseets ägo 1943. Priorn var klostrets föreståndare.

Svartbrödraklostrets, Dominikanernas, kyrka i Stockholm var vida känd för Helga Lösen, en altartavla som hängde i högaltaret. Helga lösen var en korsnedtagningsbild, det vill säga en bild av hur Jesus togs ned från korset efter sin död. Tavlan ansågs ha undgörande kraft och möjligheten att utföra mirakel. Svartbrödraklostret var en vallfärdsort under medeltiden dit människor som behövde hjälp av olika slag sökte sig för att be till Helga lösen. Den fromme besökaren kunde köpa med sig ett pilgrimsmärke att fästa på kläderna som bekräftelse och minne om sitt besök.

Dominikanerna var tiggarmunkar som främst levde på allmosor och gåvor och vars viktigaste uppgift var att predika för folk på gator och torg. De kallades svartbröder för att de bar svarta kåpor.

Helga Lösen konfiskerades av Gustav Vasa 1527 i samband med reformationen.  Korsnedtagningsmotivet bevarades ändå i miniatyrformat i klostrets pilgrimsmärken och i priorns sigill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad