Foto
Fotograf: Hedlund, John. Stadsmuseet i Stockholm

Tegelgolv i kvarteret Venus

Under hösten år 2010 ägde en arkeologisk förundersökning rum på gården till kvarteret Venus. Fastighetsägaren behövde lägga nya rör för dränering under gården. Det var sedan tidigare känt att Svartbrödraklostret låg i de nuvarande kvarteren Venus och Juno under perioden cirka år 1340 till år 1540. Under 1870-talet byggde man om huset i kvarteret Venus och schaktade en del på gården. Byggmästaren rapporterade då till Riksantikvarien att man hade hittat åtskilliga människoben. Vid förundersökningen år 2010 påträffade Stadsmuseets arkeologer grundmurar samt ett tegelgolv från ett rum i klostret. Dessutom undersöktes flera gravlagda individer. Vid undersökningen påträffades förvånansvärt lite fynd. Det fanns en del medeltida keramik och ett mynt från Gustav Vasas tid i raseringslagret. Det finns ingen datering av tegelgolvet förutom att vi menar att det är från klostertiden. Det har hittats golvtegel av samma dimensioner i kvarteret Juno på 1930-talet som också tolkades som att de kom från klostret. Golvet är inte anlagt i en första fas, det är till exempel yngre än de gravar som undersöktes. Kanske 1400-tal snarare än 1300-tal.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad