Foto

Svartbrödraklostrets källare. Murade valvbågar

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Svartbrödraklostrets källare

Svartbrödraklostrets källare