Stockholms stads småstugor 1942
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms stads småstugor 1942

Läs om 1942 års planerade byggen av småstugor i stadsdelarna Bällsta, Västberga (Hökmossen) och Tallkrogen. Stockholms stads småstugebyrå (Småa) gav årligen ut en informationsbroschyr med områdesplaner och typritningar. 11 sidor.

Småstugebyrån bildades 1927 som en avdelning inom Stockholms stads fastighetskontor. Arbetare med många barn och med en blygsam men någorlunda säker inkomst, skulle få möjlighet att skaffa en egen småstuga. Ägarna deltog själva i byggandet av husen – på så vis hölls kostnaderna nere

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad