Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Bedoire, Fredric (f. 1945). Stockholms stadsbibliotek

Det kosmopolitiska Stockholm : sett i stadsbildens perspektiv / Fredric Bedoire

Invandrare har i alla tider satt sin prägel på Stockholm och dess arkitektur. Den tidiga tyska befolkningen i huvudstaden förde med sig tegelarkitekturen. Under 1600-talet fortsatte influenserna komma från holländare och fransmän. Den större delen av kapitlet handlar dock om judarna som invandrade från 1700-talets senare del och framåt. Bland de många judar som varit betydelsefulla för Stockholms utveckling, nämns exempelvis fabrikören Samuel Ludvig Lamm och hovbankiren Michael Benedicks.

Kapitlet innehåller flera fotografier och ritningar. 12 sidor.

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 2016. Invandrat och utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv. – 2016. – S. 34-45

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad