Telefonisterna skriver ett förslag till kollektivavtal 1922
Foto
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Telefonisterna skriver ned sina krav

Telefonisterna i Telegraf- och Telefonmannaförbundet sitter våren 1922 och skriver ned sina krav i ett kollektivavtalsförslag: O Sundin, PO Eriksson, F Mûrdahl och B Herzén.

Det handlade om kortare arbetstid, löne-, semester- och sjukledighetsförmåner och att disciplinerings- och bestraffningssystem skulle ändras.

Den socialdemokratiska regeringen tvingade arbetsgivarna till förhandlingsbordet för att skriva på ett kollektivavtal.

Arbetsgivarna i Telegrafverket valde då att skiva under ett kollektivavtal med en mera foglig motståndare, det Kvinnliga telefontjänstemannaförbundet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad