Telefonisterna skriver ett förslag till kollektivavtal 1922
Foto

Telefonisterna skriver ned sina krav

Telefonisterna i Telegraf- och Telefonmannaförbundet sitter våren 1922 och skriver ned sina krav i ett kollektivavtalsförslag: O Sundin, PO Eriksson, F Mûrdahl och B Herzén.

Det handlade om kortare arbetstid, löne-, semester- och sjukledighetsförmåner och att disciplinerings- och bestraffningssystem skulle ändras.

Den socialdemokratiska regeringen tvingade arbetsgivarna till förhandlingsbordet för att skriva på ett kollektivavtal.

Arbetsgivarna i Telegrafverket valde då att skiva under ett kollektivavtal med en mera foglig motståndare, det Kvinnliga telefontjänstemannaförbundet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Avbön från strejkbrytare.

Avbön från strejkbrytare.

Konfliktunderstöd, telefoniststrejken 1922

Konfliktunderstöd, telefoniststrejken 1922

Telefonisterna har segrat

Telefonisterna har segrat

Tio dagar som skakade Stockholm, telefonisterna strejkar

Tio dagar som skakade Stockholm, telefonisterna strejkar