Brev till kungen från Kvinnliga Beredskapskommittén 1941
Text

Brev till Konungen från Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté - 1941

Under andra världskriget var många män inkallade till militärtjänstgöring, och kvinnlig arbetskraft behövdes för att ersätta männens arbeten. Kvinnorna skulle också, i händelse av krig, vara beredda att i ännu större utsträckning kunna ersätta den manliga arbetskraften.

Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté bildades 1938 och informerade och organiserade kvinnor som, inom olika yrkesområde, ville delta i arbetet.

I ett brev till kungen berättar kommittén om sin verksamhet och att man
upprättat ett register över frivilliga kvinnor.

”En dylik registrering verkställdes under våren och hösten 1939 och omfattade omkring 800.000 i åldern 17-65 år, bosatta i städer och större samhällen. Intresset var mycket stort och i allmänhet läto mellan 70-90 % av kvinnorna registrera sig.”

Många kvinnor som tidigare varit hemmafruar engagerade sig och arbetade till exempel inom jordbruk, industri och kollektivtrafik. Efter kriget återgick kvinnorna i stor utsträckning till att vara hemmafruar.

Brevet finns i Kvinnliga kontoristföreningens arkiv.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

För Neutarlitetesvakten! - Stockholms Husmodersförening 1941

För Neutarlitetesvakten! - Stockholms Husmodersförening 1941

Luftskyddet (kvinnor) tågar genom Stockholm med banderollen Stöd luftskyddet

Luftskyddet (kvinnor) tågar genom Stockholm med banderollen Stöd luftskyddet

Stockholm på 1940-talet : beredskapsår och efterkrigstid i unika färgbilder / Lennart Welander (foto) och Christer Leijonhufvud (text)

Stockholm på 1940-talet : beredskapsår och efterkrigstid i unika färgbilder / Lennart Welander (foto) och Christer Leijonhufvud (text)

Stockholms Husmodersförening får medalj för hjälp till Finland 1946

Stockholms Husmodersförening får medalj för hjälp till Finland 1946

Stockholms Husmodersförening ordnar operaföreställning 1941

Stockholms Husmodersförening ordnar operaföreställning 1941

Stockholms civila beredskap krigsvintern 1939-1940

Stockholms civila beredskap krigsvintern 1939-1940

Utbildning för kvinnor i beredskapsarbete 1941

Utbildning för kvinnor i beredskapsarbete 1941

Värnplikt för skolungdomar? - synpunkter från kvinnoförening 1944

Värnplikt för skolungdomar? - synpunkter från kvinnoförening 1944