Inbjudan från Kvinnoorganisationernas Beredskapskommitté att delta i utbildning inom jordbruk 1941
Text

Utbildning för kvinnor i beredskapsarbete 1941

Kvinnoorganisationernas beredskapskommitté arbetade med upplysning och organisation av de kvinnor som ville delta i den kvinnliga beredskapen under andra världskriget. I den här inbjudan erbjuds kvinnor att under semestern delta i utbildning inom jordbruk på olika större gårdar i landet.

Under andra världskriget var många män inkallade och kvinnlig arbetskraft behövdes för att ersätta männen. Kvinnorna skulle också vara beredda att i ännu större utsträckning ta över männens arbeten i händelse av att Sverige drogs in i kriget och fler män blev inkallade.

Inbjudan finns i Kvinnliga kontoristföreningens arkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev till Konungen från Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté - 1941

Brev till Konungen från Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté - 1941

För Neutarlitetesvakten! - Stockholms Husmodersförening 1941

För Neutarlitetesvakten! - Stockholms Husmodersförening 1941

Luftskyddsparad med kvinnor i uniform och hjälmar som marscherar på Sturegatan.

Luftskyddsparad med kvinnor i uniform och hjälmar som marscherar på Sturegatan.

Stockholm på 1940-talet : beredskapsår och efterkrigstid i unika färgbilder / Lennart Welander (foto) och Christer Leijonhufvud (text)

Stockholm på 1940-talet : beredskapsår och efterkrigstid i unika färgbilder / Lennart Welander (foto) och Christer Leijonhufvud (text)

Stockholms Husmodersförening får medalj för hjälp till Finland 1946

Stockholms Husmodersförening får medalj för hjälp till Finland 1946

Stockholms Husmodersförening ordnar operaföreställning 1941

Stockholms Husmodersförening ordnar operaföreställning 1941

Stockholms civila beredskap krigsvintern 1939-1940

Stockholms civila beredskap krigsvintern 1939-1940

Värnplikt för skolungdomar? - synpunkter från kvinnoförening 1944

Värnplikt för skolungdomar? - synpunkter från kvinnoförening 1944