Affisch med Stockholms Husmodersförenings inbjudan till operaföreställning
Stockholms Husmodersförenings inbjudan till operaföreställning
Text

Stockholms Husmodersförening ordnar operaföreställning 1941

Stockholms Husmodersförening Martha bjuder in till föreställningen Carmen på Kungliga operan. Föreställningen ordnades till förmån för Neutralitetsvakten, som var ett samlingsnamn för försvarets olika resurser och insatser för att värna den svenska neutraliteten under andra världskriget.

Husmodersföreningen Martha startade 1925. Föreningen engagerade sig i olika samhällsfrågor som bland annat fredsrörelsen och kampen för kvinnors och barns rättigheter. Under andra världskriget stickade man strumpor till inkallade och ordnade insamlingar av bland annat kläder, ljus, husgeråd och pengar. Föreningen gav bidrag till Finandshjälpen och Norgehjälpen. Man samarbetade också med Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté.

Husmodersföreningen Martha var en del av en större husmodersrörelse som var mycket aktiv under 1930-och 1940-talet.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Karl Gustaf Wrangels palats i Stockholm sett från stadssidan

Karl Gustaf Wrangels palats i Stockholm sett från stadssidan

Brev till Konungen från Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté - 1941

Brev till Konungen från Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté - 1941

För Neutarlitetesvakten! - Stockholms Husmodersförening 1941

För Neutarlitetesvakten! - Stockholms Husmodersförening 1941

Mors blomma

Mors blomma

Stockholms Husmodersförening får medalj för hjälp till Finland 1946

Stockholms Husmodersförening får medalj för hjälp till Finland 1946

Stockholms civila beredskap krigsvintern 1939-1940

Stockholms civila beredskap krigsvintern 1939-1940

Utbildning för kvinnor i beredskapsarbete 1941

Utbildning för kvinnor i beredskapsarbete 1941