Värnpliktsutbildning för skolungdomar 1944 – synpunkter från Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté
Synpunkter på förslag om värnplikt för skolungdom från Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté 1944
Text

Värnplikt för skolungdomar? - synpunkter från kvinnoförening 1944

Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté, som var en organisation för kvinnlig beredskap under andra världskriget, ställde sig positiv till ett regeringsförslag om värntjänst (en sorts värnplikt) för skolungdomar i början av 1940-talet. Beredskapskommittén ansåg att det var bra att ungdomarna fick undervisning i luftskydd och sjukvård och fick mer idrotts- och friluftsaktiviteter på schemat. Genom värntjänsten, skrev kommittén, skulle man…

”[…stärka ungdomens psykiska och fysiska motståndskraft samt öka dess personella beredskap, vilket med hänsyn till tidens allvar måste vara ett ofrånkomligt krav. De senaste årens erfarenheter ha även klargjort den betydelsefulla insats en vaken och rådig ungdom kan fylla inom det civila försvaret.”

Men på några punkter ställde sig den kvinnliga beredskapskommittén tveksam. Till exempel ansåg man att vapenutbildning och militära inslag inte skulle förekomma för barn under 15 år.

Förslaget om värntjänst för skolungdom finns i Statens offentliga utredningar SOU 1940:38 ”Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för skolungdom”.

Läs mer i skrivelsen från Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev till Konungen från Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté - 1941

Brev till Konungen från Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté - 1941

Stockholm bombas! : Sovjetunionen och den svenska beredskapen i februari 1944 / Tommy Åkesson

Stockholm bombas! : Sovjetunionen och den svenska beredskapen i februari 1944 / Tommy Åkesson

Stockholm på 1940-talet : beredskapsår och efterkrigstid i unika färgbilder / Lennart Welander (foto) och Christer Leijonhufvud (text)

Stockholm på 1940-talet : beredskapsår och efterkrigstid i unika färgbilder / Lennart Welander (foto) och Christer Leijonhufvud (text)

Stockholms civila beredskap krigsvintern 1939-1940

Stockholms civila beredskap krigsvintern 1939-1940

Utbildning för kvinnor i beredskapsarbete 1941

Utbildning för kvinnor i beredskapsarbete 1941