Värnpliktsutbildning för skolungdomar 1944 – synpunkter från Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Värnplikt för skolungdomar? - synpunkter från kvinnoförening 1944

Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté, som var en organisation för kvinnlig beredskap under andra världskriget, ställde sig positiv till ett regeringsförslag om värntjänst (en sorts värnplikt) för skolungdomar i början av 1940-talet. Beredskapskommittén ansåg att det var bra att ungdomarna fick undervisning i luftskydd och sjukvård och fick mer idrotts- och friluftsaktiviteter på schemat. Genom värntjänsten, skrev kommittén, skulle man…

”[…stärka ungdomens psykiska och fysiska motståndskraft samt öka dess personella beredskap, vilket med hänsyn till tidens allvar måste vara ett ofrånkomligt krav. De senaste årens erfarenheter ha även klargjort den betydelsefulla insats en vaken och rådig ungdom kan fylla inom det civila försvaret.”

Men på några punkter ställde sig den kvinnliga beredskapskommittén tveksam. Till exempel ansåg man att vapenutbildning och militära inslag inte skulle förekomma för barn under 15 år.

Förslaget om värntjänst för skolungdom finns i Statens offentliga utredningar SOU 1940:38 ”Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för skolungdom”.

Läs mer i skrivelsen från Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad