Pamflett för insamling till Neutralitetsvakten och intellektuella flyktingar
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

För Neutarlitetesvakten! - Stockholms Husmodersförening 1941

Under andra världskriget arbetade Stockholms Husmodersförening Martha med olika typer av insamlingar för att hjälpa Sveriges försvar och befolkning. Exempelvis hyrde man Operan vid några tillfällen. Biljettintäkterna från föreställningen Carmen gick till Neutralitetsvakten, som var ett samlingsnamn för försvarets olika resurser och insatser för att värna den svenska neutraliteten.

I samma pamflett vädjade man om bidrag till landsflyktiga vetenskapsmän och intellektuella. Insamlingen ordnades av Gunnar Dahlberg, sekreterare i ”Kommittén för Insamling för landsflyktiga intellektuella”. Gunnar Dahlberg var också chef för rasbiologiska institutet i Uppsala från 1935. Till skillnad från sin föregångare, Herman Lundborg, var han motståndare till nazismen.

Stockholms Husmodersförening Martha bildades i maj 1925. Föreningen engagerade sig i olika samhällsfrågor som bl.a. fredsrörelsen och kampen för kvinnors och barns rättigheter. Under andra världskriget samarbetade man med Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté.

Husmodersföreningen Martha var en del av en större husmodersrörelse som var mycket aktiv under 1930-och 1940-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad