Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar, Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Skärmbildsundersökning vid Skärmbildscentralen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad