Montering av skjuttavlor på Kaknäs skjutbana.
Foto
Fotograf: Stockholms-Tidningen. Stockholms stadsarkiv

Ungdomsskytte blir försvarsskytte under andra världskriget

Om skolungdomars deltagande i skytteföreningar före andra världskriget hade haft karaktär av idrott så fick det under andra världskriget alltmer inriktning mot militärt försvar.

Skytterörelsen hävdade att fostrandet av skjutkunniga män (kvinnor nämns inte) skapade ett folkligt kamratskap och att omogna, slarviga ”pjattar” gjordes om till vuxna, ansvarstagande män med förståelse för plikten att försvara fosterlandet.

På bilden monterar några unga pojkar målskjutningstavlor vid Kaknäs på Djurgården.

(Pjatt var på 1940-talet ett uttryck för en barnslig eller hållningslös person.)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad