Hjälm av stål med så kallat klappvisir för att skydda ansiktet.
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Visirhjälm från 1500-talet

Hjälm av stål, så kallad visirhjälm eller sluten hjälm.

Hjälmen är av tysk typ och tillverkad i början av 1500-talet. Hela hjälmen är original, vilket är ovanligt. På hjälmens högra sida sitter två knappar med vars hjälp  visiret kan öppnas. I en strid kommer de flesta slagen på vänster sida. Därför placerades knapparna till höger så att man inte riskerade att ett slag råkade fälla upp visiret.

Hjälmen är avsedd för en fotsoldat, kanske en vakt åt någon adelsman. Den har ingått i en helrustning som troligtvis har tillverkats för en specifik person, efter vilken man mätt och utformat rustningens olika delar. 

Inköptes till Stadsmuseet 1974.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad