Päronhjälm, eller cabasette, från 1500-talets andra hälft.
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Päronhjälm från 1500-talet.

Päronhjälm, eller cabaset, från 1500-talets andra hälft. Spetsig topp och ett brätte nedtill. Hjälmen tillverkad av stål med dekoration i form av tolv mässingsrosetter. Rosetterna är sekundära, det vill säga de har tillkommit senare, troligtvis på 1800-talet. Cabasetten är en urspungligen italiensk hjälmtyp som huvudsakligen användes av infanterietrupper.

Hjälmen är stämplad med staden Mecklenburgs vapen, och har troligtvis använts av stadsvakten.

Inköptes till Stadsmuseet 1975.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad