Jojo eller trissa av svarvat trä, troligtvis från 1700-talets slut.
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Jojo från 1700-talet, funnen vid Centralstationen.

Jojo eller trissa av svarvat trä, troligtvis från 1700-talets slut. Stor spricka på jojons ena sida.

Funnen 1958 vid Centralstationen, i samband med ombyggnation av centralhallens södra del. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad