Foto

Nybyggnation vid Centralstationen. Stadshustornet i fonden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Jojo från 1700-talet, funnen vid Centralstationen.

Jojo från 1700-talet, funnen vid Centralstationen.