Foto

Centralstationen. Byggnadsarbete pågår nattetid i vänthallen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Jojo från 1700-talet, funnen vid Centralstationen.

Jojo från 1700-talet, funnen vid Centralstationen.