1800-talskarta med regalskeppet Vasas förlisningsplats
1800-talskarta med regalskeppet Vasas förlisningsplats
Delförstoring som visar det markerade vraket
Karta

1800-talskarta med regalskeppet Vasas förlisningsplats

I början av 1990-talet upptäckte personal på Stadsmuseet en tidigare inte uppmärksammad karta i museets arkiv. Ett utprickat vrak väckte personalens intresse. Vraket är markerat just på den plats där regalskeppet Vasa hittades år 1956. Av allt att döma kände man till Vasas förlisningsplats långt innan den slutliga bärgningen. Vasamuseet kontaktades sommaren 1991 och kartan blev föremål för vidare studier och datering.

Det är inte någon tvekan att det är vraket efter Vasa som har markerats med en streckad ring med ordet "wrak" intill. Kartan är relativt fattig på detaljer men anses ha framställts innan de två stora skeppsdockorna anlades på Beckholmen 1850. Det är mycket möjligt att kartan kom till under projekteringen för skeppsdockorna.

Kartan är handritad i tegelrött, brunt och svart bläck på tunt papper.

Läs mer om kartan i boken:
Cederlund, Carl-Olov, Vasa 1 : the archaeology of a Swedish warship of 1628. - Stockholm : Statens maritima museer, 2006. Se sidorna 117-119.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev till kungen om skeppet Vasas förlisning

Brev till kungen om skeppet Vasas förlisning

Bärgning av regalskeppet Wasa

Bärgning av regalskeppet Wasa

Bärgning av regalskeppet Wasa

Bärgning av regalskeppet Wasa

Bärgning av regalskeppet Wasa

Bärgning av regalskeppet Wasa

Bärgningen av Regalskeppet Wasa. Neptun deltar. Vy från Kastellholmen.

Bärgningen av Regalskeppet Wasa. Neptun deltar. Vy från Kastellholmen.

Bärgningen av Regalskeppet Wasa. Neptun deltar.

Bärgningen av Regalskeppet Wasa. Neptun deltar.

Bärgningsarbeten för regalskeppet Vasa, Saltsjön utanför Beckholmen. I förgrunden sightseeingbåt

Bärgningsarbeten för regalskeppet Vasa, Saltsjön utanför Beckholmen. I förgrunden sightseeingbåt

Förhör med skeppet Vasas kapten dagen efter olyckan

Förhör med skeppet Vasas kapten dagen efter olyckan

Nu seglar Vasa! : fantasi och fakta om ett skepp och en tid / text av Mats Wahl ; bilder av Sven Nordqvist ; faktaunderlag och faktatext av Birgitta Stapf m.fl.

Nu seglar Vasa! : fantasi och fakta om ett skepp och en tid / text av Mats Wahl ; bilder av Sven Nordqvist ; faktaunderlag och faktatext av Birgitta Stapf m.fl.

Regalskeppet Vasa bärgas. Saltsjön

Regalskeppet Vasa bärgas. Saltsjön

Regalskeppet Vasa i Beckholmsdockan

Regalskeppet Vasa i Beckholmsdockan

Regalskeppet Vasas förlisning vid Beckholmen 1628 / Magnus Ullman

Regalskeppet Vasas förlisning vid Beckholmen 1628 / Magnus Ullman

Skeppet Vasa sjunker 1628
Tema

Skeppet Vasa sjunker 1628

Skeppet Vasa var ett krigsfartyg som byggdes i Stockholm i början av 1600-talet. På sin allra första resa den 10 augusti 1628 hann skeppet bara segla en liten stund innan det sjönk…

Strömmen. Bärgning av Vasens (Regalskeppet Vasas) undermast

Strömmen. Bärgning av Vasens (Regalskeppet Vasas) undermast

Under vattnet - marinarkeologi i och kring Stockholm / Sibylla Haasum

Under vattnet - marinarkeologi i och kring Stockholm / Sibylla Haasum

Vasa tog oss nära 1600-talets Stockholm

Vasa tog oss nära 1600-talets Stockholm