Polisutlåtande angående Elsa Emilia Koskinens ansökan om svenskt medborgarskap 1919
Text

Polisutlåtande angående Elsa Emilia Koskinens ansökan om svenskt medborgarskap 1919

Elsa Emilia kom från Finland och hade bott länge i Sverige. Sedan 19 år hade hon varit anställd i samma familj. Nu söjkte hon svensk medborgarskap.

För att göra en bedömning av hennes möjligheter till medborgarskap fick polisen uttala sig. I polisförhöret hade familjen garanterat att Emilia skulle få fortsätta arbeta hos dem samt att de skulle försörja henne då hon blev gammal.

Eftersom Emilia därför inte skulle komma att ”ligga samhället till last” ansåg polisen att det inte fanns skäl att avslå ansökan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Polisutlåtande angående Aina Johanna Idmans ansökan om svenskt medborgarskap -

Polisutlåtande angående Aina Johanna Idmans ansökan om svenskt medborgarskap -

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Thodek Jankel Eliasch ansökan om svenskmedborgarskap 1921

Polisutlåtande angående Thodek Jankel Eliasch ansökan om svenskmedborgarskap 1921

Polisutlåtande angående den ryska barberaren Wichmanns ansökan om svenskt medborgarskap

Polisutlåtande angående den ryska barberaren Wichmanns ansökan om svenskt medborgarskap

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svenskt medborgarskap - 1910

Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svenskt medborgarskap - 1910

Polisutlåtande över Viktor Stempels ansökan om att bedriva handel i Sverige

Polisutlåtande över Viktor Stempels ansökan om att bedriva handel i Sverige