Polisutlåtande angående Elsa Emilia Koskinens ansökan om svenskt medborgarskap 1919
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisutlåtande angående Elsa Emilia Koskinens ansökan om svenskt medborgarskap 1919

Elsa Emilia kom från Finland och hade bott länge i Sverige. Sedan 19 år hade hon varit anställd i samma familj. Nu söjkte hon svensk medborgarskap.

För att göra en bedömning av hennes möjligheter till medborgarskap fick polisen uttala sig. I polisförhöret hade familjen garanterat att Emilia skulle få fortsätta arbeta hos dem samt att de skulle försörja henne då hon blev gammal.

Eftersom Emilia därför inte skulle komma att ”ligga samhället till last” ansåg polisen att det inte fanns skäl att avslå ansökan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad