Medeltida dolk
Föremål

Medeltida dolk

Bilden visar en medeltida dolk från tidigt 1500-tal funnen vi Riddarhusets tomt.

Med dolk avses ett stridsvapen medan begreppet kniv används för både vapen och redskap.

Dolken var ofta dubbeleggad med liksidigt fäste. 

Under 1300- och 1400-talen blev dolken ett vanligt vapen till följd av förändringar inom stridstaktik och vapenutveckling.

Under medeltiden blev fotsoldaterna med sina armborst och stångvapen ett allt större hot mot rytteriet. Ryttarnas rustningar förstärktes i sin tur, ringbrynjan byggdes på och utvecklades till en heltäckande rustning av plåt. Här kom dolken att bli ett viktigt komplement till stångvapnet. När fotsoldaten med stångvapnets hjälp slagit ryttaren ur sadeln kunde en svag pungt i rustningen hittas och dolken stickas in och döda ryttaren i närkamp.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Med hugg och slag / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Med hugg och slag / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Såramål och dråpamål / Niklas Ericsson

Såramål och dråpamål / Niklas Ericsson