Medeltida ryktskrapa till häst
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Ryktskrapa

Ryktskrapan på bilden är tillverkad av järn och trä. Skrapan användes, liksom idag, till att rengöra ryktborsten från hår och damm från hästen.

Tamhästen har funnits i Sverige sedan yngre stenålder och har använts för olika ändamål. I Stockholm fick hästar inte stå stallade inne i staden eftersom stallen tog för stor plats. Stadens åkare och hästar bodde istället ute på malmarna där åkarna även kunde ställa sina skrymmande vagnar när de inte användes. Det gällde att åkaren snabbt och smidigt lastade av och på varor när denne var inne med häst och vagn i staden, och inte ställde sig för länge nere i någon av hamnarna eller på torget. Då kunde folk bli förargade när häst och ekipage var i vägen.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Uppdaterad