Medeltida hypocaust
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Hypocaust från Klara kloster

Bilden visar en del av en hypocaust, en varmluftsanläggning i tegel av 1400-talstyp från Klara kloster.

Hypocauster användes för att värma byggnader såsom kloster med varmluft genom kanaler i väggarna.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Uppdaterad