Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skamstock eller galge? Två pojkars öden 1570

Två tonåriga pojkar, Michill Philpusson och Niels Person, har tillsammans stulit guld och pengar. De ställs inför rätta, Stadens Borgmästare och Råd, och döms hårt.

En transkibering av Rådhusrättens protkoll från den 22 september 1570:

"I den samma dag kom Hans Foigt för rätten och anklagade två små drängar, benämnda Michill Philpusson och Niels Person, vilka stulit hade utur Hans Foigts bod en stor summa guld och pengar.

Stod och där Michill Philpussons moder, benämd hustru Mariet Philpus Kockz, och bekände sig en gång hava bekommit av samma pengar 16 fyramarks klippinger och några stycker guld och ringar. Modern, som njutit, gömt och döljt hade och eljest alla sina dagar varit för tjuvnad skuld, blev så god aktad som de som stjäla, och där till tjuvs rätt dömd.

Har hon för rätten erkänt, att hennes son (Michill Philpusson) var 16 år gammal. Därför blev han också till galgen dömd.

Men Niels Person var liten och ung till sådane rätt, därför blev han utvisad ur staden och slagen vid stupan med sådane skall, kommer han igen ska han mista livet."

Den äldre straffrätten

I äldre lagar var den lägre straffåldersgränsen sju år. Vid 15 år var en person straffmyndig. Om någon under 15 år begick ett brott skulle personen straffas mildare än om hon eller han var äldre. Strafflagstiftningen gällde både för kvinnor och män. Enligt Tjuvabalken vid den här tiden dömdes man till döden om man som straffmyndig dömdes för stöld. Det vanligaste var att en dömd tjuv miste livet genom hängning. Niels som troligen var under 15 år dömdes dock till "stupan" och blev utvisad ur staden.

Att skämmas offentligt

Stupan är en skampåle eller skamstock. Det var en pelare av trä som användes vid så kallade skamstraff. Stocken stod ofta på en upphöjd plattform, en schavott, där förbrytaren sattes fast i halsjärn för att få skämmas offentligt. Vanligen skulle den dömde hålla något i handen som antydde för de förbipasserande vad för slags brott hon eller han begått. I Stockholm pryddes skampålen av en skulptur av en man med höjd piska. Figuren kallades Kopparmatte. Kopparmatte stod sedan medeltiden på Stortorget i Gamla stan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad