Medeltida fotbojor, handfängsel i järn fastspikade på en träpåle.
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Fotbojor

Medeltida fotbojor, fotfängsel i järn.

Under medeltiden ansågs det allvarligare att stjäla än att döda någon. Första gången någon ertappades med stöld sattes förbrytaren i hand- och fotbojor vid skampålen på Stortorget. Ertappades man en andra gång kunde man straffas med stympning och den tredje gången dömdes man till döden. Innan det blev dags för galgbacken sattes man i arrest på kåken, ett litet träskjul på Stortorget. Fängelser fanns inte under medeltiden. Istället satt man häktad i väntan på sin dom. På 1400-talet ersattes kåken av bödelshuset i kvarteret Helvetet nordväst om storkyrkan.

Föremålet donerades till Stockholms Stadsmuseums samlingar 1939 ifrån Sopmuseum (som fanns på Östra station). 

Fotbojorna var tidigare utställda på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad