Föremål

Skampåletavla

Skampåletavla av plåt, rektangulär med målad text i svart.

En skampåletavla sattes på skampålen som ett varnande exempel.

Texten lyder:

Arrendatoren Christian Ludvig Nyman dömd av Stockholms Rådstufvu Rätt genom utslag 18 Maji 1857 att såsom bedragare ställas fär en påle i halsjern att Skämmas i 2 timmar och dertill straffas med arbete vid någon kronans fästning i 2 år.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fotbojor

Fotbojor

Fotställning tillhörande Kopparmattes utrustning

Fotställning tillhörande Kopparmattes utrustning

Halsjärn

Halsjärn

Handbojor

Handbojor

Skamstock eller galge? Två pojkars öden 1570

Skamstock eller galge? Två pojkars öden 1570