Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Magasinsgolv sent 1400-tal

Platsen vi idag kallar Slussen har en lång historia.
Slussen förbinder Åsön, det medeltida namnet på Södermalm, med Gamla stan där Stockholm växte fram under 1200-talet. Hit har man under hundratals år färdats med häst, båt och släde.

Innan den första slussen byggdes drogs båtar uppströms in i Mälaren. Det var ett hårt och farligt arbete. De större fartygen, koggarna, ankrade vid Kogghamn (nuvarande Skeppsbron).

Slussen har fått sitt namn efter den lyft- och sänkanordning för fartyg mellan Mälaren och Östersjön som funnits sedan 1600-talet. Den nuvarande slussen är den fjärde i ordningen.

Sedan 2013 har arkeologer grävt vid Slussen på grund av omfattande ombyggnationer av platsen. Syftet med utgrävningarna är att ta reda på när bebyggelsen i denna del av Södermalm etablerades och vilken typ av bebyggelse och verksamhet som fanns på platsen. Under utgrävningarna har flera tomter från olika tidsperioder grävts fram och man vill i och med detta försöka fastställa invånarnas sociala status.

Bilden visar en tomt från 1400-talets senare del.

Fotograf: Arkeologikonsult

 

Uppdaterad