Medeltida lädersula till snabelsko
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Sula till snabelsko

Bilden visar en sula till en medeltida snabelsko funnen i kvarteret Calisto i Gamla stan.

Snabelskor var långsmala med en avsmalnande tåspets som kallades snabel och de var högsta mode under 1400-talet. Längden på snabeln markerade ägarens status och rikedom. Den fattige fick inte ha lika lång tåspets som den med mer pengar.

Skomakarskrået är i Stockholm känt från 1474 men tros vara äldre än så. Redan år 1460 fanns enligt skotteboken (förteckning över stadens skattebetalare) 25 skomakare. De flesta av dem arbetade i stadens västra och inre kvarter.

Under en arbetsdag hann en skomakare i snitt tillverka två par skor. Mästaren eller "Mäster" skar till lädret medan gesällen fick hjälpa till med det övriga arbetet. Ett par skor kostade ca tre öre vilket motsvarade två dagsinkomster för en arbetskarl. Likt de flesta andra yrkeskategorier i staden sålde skomakaren sina skor direkt från en bodlucka i verkstaden som vette mot gatan.

Föremålet står uställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad