Pilspets i järn på en rekonstruerad pilskaft till ett armborst.
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Armborstpilspets

Bilden visar en holkpilspets till ett medeltida armborst.

Föremålet är ett fynd från den stora arkeologiska utgrävningen  på Helgeandsholmen, även kallad Riksgropen, 1978-1980. Under utgrävningen hittades ett femtiotal pilspetsar av olika typ men så gott som alla var avsedda för strid till skillnad från jakt. Dels hittades så kallade dalpilar och dels holkpilar som den på bilden. De flesta var av kontinental typ.

Holkpilarna var mellan 6-8 cm långa, grövre än dalpilar, och träddes med en holk utanpå pilskaftet. Pilspetsens rombiska form skapades för att pilen skulle få så stor genomslagskraft som möjligt.

Föremålet ingick i Medeltidsmuseets basutställning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad