Litteraturtips
Författare: Bodman, Erik. Stockholms stadsbibliotek

På middag i 1840-talets Stockholm / Erik Bodman

Tullförvaltaren Carl Anders Bodman besökte Stockholm våren 1842. Han var en flitig dagboksskrivare och hans anteckningar från huvudstadsvistelsen finns bevarade. Det som framför allt intresserade honom var mat. Han berättar allt om olika middagsbjudningar bland annat hos sin gästfrie hyresvärd Leja, som ofta serverade gädda. Bodmans krog- och restaurangbesök finns också med och ofta nämner han både maträtter och priser. Så här skriver han till exempel om Malms källare:

- kalaset bestod af en liten sup med tillhörande ännu mindre bit rökt lax, som kallades Halmstadslax, men var sämre än den sämsta lax man får i Skåne. Derpå en kotlett med förlorade ägg och ett glas usel madera, allt hvardera, kostnaden 2 R Rgs.

Kapitlet innehåller några bilder bland annat ett reklamkort från De la Croix hotell. 15 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad