Text

Makarna Flohr nekas skilsmässa

I maj 1886 har köpmannen Wilhelm Flohr, 23 år, bestämt sig för att skilja sig från sin hustru aktrisen Jeanie Susan Flohr, född Beckman. Det var inte helt lätt att skilja sig på den här tiden. Ett av få sätt att skiljas som accepterades av rättsväsendet var att hustrun eller mannen lämnade landet, och att båda parter sedan intygade att den bortreste ”af ondska och motvilja öfvergifvit och förlupit” den andre. Jeanie Flohr skickar också ett brev till Rådhusrätten, men erkänner hon verkligen att hon av "ondska och motvilja" förlupit sin man?

Så här skriver hon:

Till Stockholms Rådhusrätt

Sedan min man Herr Vilhelm Flohr, å mig utverkat stämning till Rådstufvu Rätten med påstående, att det mellan honom och mig ingångna äktenskap, måtte upplösas på den grund att jag af ondska och motvilja honom öfvergifvit, så får jag härmed förklara, att jag icke ämnar till Sverige återkomma och äktenskapet med honom fortsätta.

Paris den 15 Juni 1886
Jeanie Flohr
född Beckman

Rätten ansåg inte detta räcka och nekade makarna skilsmässa.

Wilhelm Flohr var vid den här tiden skriven i fastigheten Styrpinnen 5.7.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Att skriva under en lögn - Jeanie Flohr till farbror Alfred om sin skilsmässa

Att skriva under en lögn - Jeanie Flohr till farbror Alfred om sin skilsmässa

En skamlös lögn – Jeanie Flohr om att skriva på skilsmässopapprena

En skamlös lögn – Jeanie Flohr om att skriva på skilsmässopapprena

Jeanie Flohr skriver förtvivlat brev till maken som vill skiljas

Jeanie Flohr skriver förtvivlat brev till maken som vill skiljas

Makarna Flohr döms till skillnad i äktenskapet

Makarna Flohr döms till skillnad i äktenskapet