Litteraturtips
Författare: Brattberg, Lars (f. 1937). Stockholms stadsbibliotek

Järvastaden - en kommunal satsning / Lars Brattberg

Det är för tidigt att fälla några slutomdömen om Stockholms Järvautbyggnad. De yttre förutsättningarna finns för ett väl fungerande stadsområde med såväl bostäder och arbetsplatser som service, kommunikationer och friområden. Men det vill nog till att man inte slår sig till ro med att mycket hittills gått väl i lås.

När denna artikel skrevs i Sankt Eriks årsbok hade stadsdelarna Rinkeby och Tensta i södra Järva varit bebodda i några år och Akalla, Husby och Kista i norra Järva var nyligen färdigbyggda. Här beskrivs hur det har tänkts kring planeringen av bostäder, arbetsplatser, service och kommunikationer. Det görs också en jämförelse mellan de olika områdena. Många likheter finns, till exempel byggnadssätt och andelen höga och låga hus. Kartor, skisser, bilder. 16 sidor 

Uppdaterad