Omslag Stockholm utanför tullarna
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Akalla, Hansta, Husby, Kista / Fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson ; författare: Johan Rittsél, Britt Wisth

Järvafältet i nordvästra Stockholm har varit befolkat sedan lång tid tillbaka. Här finns till exempel fornlämningar sedan bronsåldern, en runsten och gamla gårdar. Dessa samsas nu med den nyare bebyggelsen som är ett resultat av miljonprogrammet, den satsning på nya bostäder staten gjorde på 1960- och 1970-talen.

Stockholms stad gav år 2003 ut boken ”Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden” med ett kapitel om varje stadsdel utanför tullarna. Det här häftet innehåller avsnitten om Akalla, Hansta, Husby och Kista. Här beskrivs varje områdes bakgrund och uppkomst och hur det bebyggts fram till idag. Varje avsnitt är illustrerat med flera färgfotografier. 27 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad