Litteraturtips
Författare: Berger Kettner, Anna (f. 1961). Stockholms stadsbibliotek

Att leva i Rinkeby / Anna Berger Kettner

Från mitten av 60-talet och c:a tio år framåt byggdes en miljon bostäder i Sverige för att råda bot på den stora bostadsbristen. Poltikern Anna Berger Kettner berättar här om ett område från den tiden, Rinkeby. Hon växte själv upp där och är stolt över sin hembygd. 93 sidor.

Utdrag ur En miljon bostäder (Årsbok / Arkitekturmuseet). - 1996. – S. 88-93

Uppdaterad