Foto

Värtagasverket. Områdesbild

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Värtagasverket. Bygget av Gasklocka 1

Värtagasverket. Bygget av Gasklocka 1

Värtagasverket. Hamnområdet

Värtagasverket. Hamnområdet

Värtagasverket. Kontorshuset

Värtagasverket. Kontorshuset

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Mätarsal

Värtagasverket. Mätarsal

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus