Foto

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket med gasklocka 1 och 2. Husarviken syns i förgrunden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.

Värtagasverket. Bygget av Gasklocka 1

Värtagasverket. Bygget av Gasklocka 1

Värtagasverket. Hamnområdet

Värtagasverket. Hamnområdet

Värtagasverket. Kontorshuset

Värtagasverket. Kontorshuset

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Mätarsal

Värtagasverket. Mätarsal

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus