Foto

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Värtagasverket. Bygget av Gasklocka 1

Värtagasverket. Bygget av Gasklocka 1

Värtagasverket. Hamnområdet

Värtagasverket. Hamnområdet

Värtagasverket. Kondensator- och ångpannehus

Värtagasverket. Kondensator- och ångpannehus

Värtagasverket. Kontorshuset

Värtagasverket. Kontorshuset

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Markenteriet

Värtagasverket. Mätarsal

Värtagasverket. Mätarsal

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Områdesbild

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus

Värtagasverket. Scrubber- och maskinhus