Text
Författare: Broling, Karl Albert (1866-1932). Stockholms stadsarkiv

Svartsjö slott. En humoristisk teckning ur vagabondlifvet af Karl Albert Broling

Återfallsbrottslingen Karl Albert Broling har i polisens arkiv lämnat efter sig ett antal brev till stadsfiskalen, förmodligen riktade personligen till Lars Stendahl som var förste stadsfiskal åren 1904-1921. Broling, även kallad "luffarpoeten", hade litterära ambitioner, och det här brevet utgörs mestadels av en dikt om fängelselivet på Svartsjö slott, där Broling suttit fängslad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad