Text
Författare: Olsson, Axel Anton Ludvig (1843-?). Stockholms stadsarkiv

Arbetslöse guldsmeden och fritänkaren Axel Olson berättar sin livshistoria

I december 1881 fick den kände Dr Anton Nyström ett 24 sidor långt brev från arbetslöse guldsmeden Axel Olson. Olson skriver att hans butik i Sala för något år sedan drabbats av brand och familjen har nu utblottad flyttat till Göteborg där Olson inte funnit något arbete.

Axel Olson har hört om Dr Anton Nyströms "godhet och särdeles intresserande för den arbetande klassen" och vill därför berätta om sina tankar och sitt öde. Likt Nyström är Axel Olson en gudsförnekare och fritänkare - hans liv har kantats av den ena onda prästen efter den andra om vi får tro brevet. Efter ett inledande filosofiskt resonemang om fritänkeri börjar han berätta sin livshistoria på sidan 6 i brevet.

Axel Olson växte upp i Stockholm och hans olyckor började när han var i 10-årsåldern då han blev föräldralös. Hans förmyndare, en präst Ekdal i Adolf Fredriks församling, skaffade in honom "på en inrättning på Söder för vanartade barn. En afdelning af s k Dillströmska inrättningen der jag blef insperrad med unga förbrytare. Der jag fick Träskor Gråa kläder topp mössa med N. 51 aldeles som en stor förbrytare." Olson skildrar livet där som mycket tufft och berättar bland annat om hur han blir misshandlad av en pastor Sellman efter att ha blivit felaktigt anklagad för att ha stulit en fågelbur.

Vidare får vi höra om Olsons liv och arbete på platser som Berlin, Innsbruck och Paris. När han är Frankrike 1870 utbryter Fransk-Tyska kriget: "Jag blef som mången annan Svensk innesluten i Paris och var således tvungen att söka mig som Frivillig i något Kompani för att icke behöfva svälta igel. Jag gorde ej detta för att visa mitt mod eller för att hedra det Svenska Namnet, nej Kriget var min fasa."

Åter i Stockholm försöker Olson etablera sig som guldsmed men blir lurad av sin kompanjon och tvingas till Sala för att börja om på nytt, nu med familj och barn. Men där drabbas han som sagt av brand, varför familjen styr kosan till Göteborg. Där bor nu fritänkaren och gudsförnekaren Olson med familj inhysta hos en grupp läsare, något som lider till slitningar då han måste hålla tyst om sina fria tankar i rädslan över att bli körd på porten.

Kanske vände lyckan för Axel Olsson och hans familj? Nio år efter att Axel Olson skriver det här brevet bor han fortfarande i Göteborg och är i folkbokföringen kallad guldsmed. På Riksarkivets skiva över Sveriges befolkning 1890 hittar vi följande information om Olson och hans familj:

Olsson, Axel Anton Ludvig
guldsmed

f. 1843 i Stockholm (Stockholms stad)
Gift man, far i familjen

Annedal N:o 58
Göteborgs Haga (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)

Han har då hustru och fem barn, här är hela familjen:

Olsson, Axel Anton Ludvig  1843              Far
Österberg, Clara Gustava   1851              Mor
(Barn), Sylvia Karesia        1878              Barn
(Barn), Jeanne Antonia       1879              Barn
(Barn), Allan Bertil             1881              Barn
(Barn), Axel Walther          1884              Barn
(Barn), Claes Cesar             1888              Barn 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad