Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Turkiska ambassadören Mustafa aga i Stockholm 1727-28

I juni 1727 anlände den turkiska ambassadören Mustafa aga med svit till Stockholm.

Resan till Sverige, som gått via Ryssland, hade tagit nästan ett år. Mustafa aga var utsänd ifrån den turkiska sultanen Ahmed III för att återetablera de diplomatiska förbindelserna med Sverige, förbindelser som legat nere sedan Karl XII:s dagar.

I Sverige kvarstannade Mustafa aga fram till september 1728. Basen för Mustafa under perioden i Sverige var det s.k. Bromanska huset vid Södermalmstorg.

Som tolk åt Mustafa aga agerade en holländare i svensk tjänst, Jean Baptiste Savary. Denne Savary, som kommit till Sverige med Karl XII 1714, förde på den svenska regeringens order ett ”diarium" över Mustafa agas görande och låtande i riket.

Savary diarium som har formen av en dagboksjournal (skriven på holländska) finns bevarad hos Riksarkivet i Stockholm. 1904 översatte och publicerade historikern Theodor Westrin delar av Savarys diarium i Sankt Eriks årsbok. Några utdrag ur Westrins översättning går att ta del av här på Stockholmskällan.

Exempel:

Idag var landträntmästaren Stahlenberg från Stralsund jämte sin broder på besök hos agan och för att visa kartan över Sibirien, Kaspiska hafvet och gränsen mot Persien m.m. - - Den 30 är första dagen af den  turkiska fastan, som kallas Ramasan. Agan fastar ej. Af hela sviten är det blott 5, som fasta, af rädsla för de långa dagarna".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad