Litteraturtips

Fosterbarn / Tora Dahl

Tora Dahls romanserie om flickan Gunborg är delvis självbiografisk. När Rut blir gravid är katastrofen ett faktum. Hon är inte gift med barnets pappa Albert som är av finare familj. I 1880-talets Stockholm föds det visserligen många ”oäkta” barn men det är ändå inte socialt accepterat. Barnet Gunborg placeras i fosterhem och fostermodern Sofia ger henne den kärlek och trygghet hon inte får från sina riktiga föräldrar.

Fosterbarn är den första boken i serien om Gunborg kring förra sekelskiftets Stockholm. 303 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 En bit på väg / Tora Dahl

En bit på väg / Tora Dahl

-när du kommer ut i livet / Tora Dahl

-när du kommer ut i livet / Tora Dahl

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Besynnerliga värld / Tora Dahl

Besynnerliga värld / Tora Dahl

Dörrar som öppnas / Tora Dahl

Dörrar som öppnas / Tora Dahl

I främmande land / Tora Dahl

I främmande land / Tora Dahl

Inte riktig kärlek / Tora Dahl

Inte riktig kärlek / Tora Dahl

Långt bort härifrån / Tora Dahl

Långt bort härifrån / Tora Dahl

Oäkta barn
Tema

Oäkta barn

Barn som föddes utan att föräldrarna var gifta kallades länge oäkta barn. De barnen var mycket utsatta och hade inte samma rättigheter och möjligheter i samhället som barn till gif…

Sommar och vinter / Tora Dahl

Sommar och vinter / Tora Dahl