Litteraturtips

-när du kommer ut i livet / Tora Dahl

Gunborg ska snart ta examen i flickskolan. Hon har blivit en självständig och revolterande kvinna. Hon följer med i samhällsdebatten och lyssnar ibland på Ellen Keys föreläsningar om kvinnans ställning. Hon läser mycket och diskuterar litteratur med sina vänner. Men hon har inte glömt sin fostermamma och försöker hjälpa henne när hon hamnar i svårigheter.

… när du kommer ut i livet är den åttonde och sista delen i serien om Gunborg kring förra sekelskiftets Stockholm. 325 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Besynnerliga värld / Tora Dahl

Besynnerliga värld / Tora Dahl

Dörrar som öppnas / Tora Dahl

Dörrar som öppnas / Tora Dahl

Fosterbarn / Tora Dahl

Fosterbarn / Tora Dahl

I främmande land / Tora Dahl

I främmande land / Tora Dahl

Inte riktig kärlek / Tora Dahl

Inte riktig kärlek / Tora Dahl

Långt bort härifrån / Tora Dahl

Långt bort härifrån / Tora Dahl

Sommar och vinter / Tora Dahl

Sommar och vinter / Tora Dahl