Ritning
Arkitekt: Sundberg, Karl-Eric (f. 1920), Reinius, Leif (1907-1995), Backström, Sven (1903-1992). Stockholms stadsarkiv

Ritning över hela Farsta Centrum 1959

Här kan du få en uppfattning om visionen som låg bakom bygget av Farsta Centrum. Hur mycket stämmer överens med det nutida Farsta Centrum? Och var ville man placera träd, telefonkiosker och annonspelare?

Det här är Gatukontorets parkavdelnings sammanställningsritning över Farsta Centrum, "avseende plantering, belysning, kiosker, beläggning m. m." från 1959, utförd av trädgårdsarkitekt Karl-Eric Sundberg, i enlighet med förslag av arkitekterna Leif Reinius (1907-1995) och Sven Backström (1903-1992).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad