Ritning

Ritning över hela Farsta Centrum 1959

Här kan du få en uppfattning om visionen som låg bakom bygget av Farsta Centrum. Hur mycket stämmer överens med det nutida Farsta Centrum? Och var ville man placera träd, telefonkiosker och annonspelare?

Det här är Gatukontorets parkavdelnings sammanställningsritning över Farsta Centrum, "avseende plantering, belysning, kiosker, beläggning m. m." från 1959, utförd av trädgårdsarkitekt Karl-Eric Sundberg, i enlighet med förslag av arkitekterna Leif Reinius (1907-1995) och Sven Backström (1903-1992).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Farsta Centrum, Farsta Torg (Storö 21)

Farsta Centrum, Farsta Torg (Storö 21)

Perspektiv av viadukt i Farsta 1959

Perspektiv av viadukt i Farsta 1959

Tempos fasad "Tårtpappret" som upprörde på 1960-talet

Tempos fasad "Tårtpappret" som upprörde på 1960-talet

Tunnelbana, barnrikehus och ABC-stad
Tema

Tunnelbana, barnrikehus och ABC-stad

Under åren 1930-1960 byggdes många nya förstäder utanför Stockholms tullar. Till att börja med byggdes de nya områden nära den gamla stadsgränsen, men när tunnelbanan kom gick det…