Foto

Farsta Centrum, Farsta Torg (Storö 21)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Farsta Torg)

 

Farsta byggdes som en ABC-stad med Arbetsplatser, Boende och Centrum enligt Stockholms generalplan från 1954. Farsta centrum ritades av arkitektkontoret Backström & Reinius och invigdes 1960. Då var detlandets största och modernaste stadsdelscentrum med varuhusen NK, Kvickly och Tempo, tunnelbana och stor bilparkering.Torgets form var inspirerat av Piazza delle Erbe i italienska Verona. Tempos skärmfasadi betong kallades allmänt för ”Tårtpappret”.

The suburb of Farsta was designed as a complete new town with workplaces, residential areas and a shopping precinct.The precinct, opened in 1960, was designed by architects Backström & Reinius and wasSweden’s most up-to-date shopping centre at the time. The design of the square was inspired by the Piazza delle Erbe in Verona.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Farsta / Suzanne Lindhagen

Farsta / Suzanne Lindhagen

Farsta Centrum år 1964

Farsta Centrum år 1964

Farsta Centrum år 1964

Farsta Centrum år 1964

Farsta Torg mot varuhuset Kvickly

Farsta Torg mot varuhuset Kvickly

Farsta centrum med NK-varuhuset och fontänskulptur.

Farsta centrum med NK-varuhuset och fontänskulptur.

Farsta centrum

Farsta centrum

Flygfoto över Farsta centrum  vid invigningen den 23 oktober 1960

Flygfoto över Farsta centrum vid invigningen den 23 oktober 1960

Folkliv utanför ingången till Farsta tunnelbanestation sommaren 1963

Folkliv utanför ingången till Farsta tunnelbanestation sommaren 1963

Ritning över hela Farsta Centrum 1959

Ritning över hela Farsta Centrum 1959

Tempos fasad "Tårtpappret" som upprörde på 1960-talet

Tempos fasad "Tårtpappret" som upprörde på 1960-talet