Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Farsta Centrum, Farsta Torg (Storö 21)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Farsta Torg)

 

Farsta byggdes som en ABC-stad med Arbetsplatser, Boende och Centrum enligt Stockholms generalplan från 1954. Farsta centrum ritades av arkitektkontoret Backström & Reinius och invigdes 1960. Då var detlandets största och modernaste stadsdelscentrum med varuhusen NK, Kvickly och Tempo, tunnelbana och stor bilparkering.Torgets form var inspirerat av Piazza delle Erbe i italienska Verona. Tempos skärmfasadi betong kallades allmänt för ”Tårtpappret”.

The suburb of Farsta was designed as a complete new town with workplaces, residential areas and a shopping precinct.The precinct, opened in 1960, was designed by architects Backström & Reinius and wasSweden’s most up-to-date shopping centre at the time. The design of the square was inspired by the Piazza delle Erbe in Verona.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad