Perspektivskiss i tusch på transparent papper
Ritning
Arkitekt: Goorland, John. Stockholms stadsarkiv

Perspektiv av viadukt i Farsta 1959

Den som varit i Farsta och gått ner från Lysviksgatan mot centrum känner nog igen den här platsen. Så här visionerade Gatukontorets parkavdelning om platsen under tunnelbanan 1959. Notera hunden, det diskuterande paret och barnen som leker. Hur väl överensstämmer platsens karaktär idag med denna vision?

Ritningen är undertecknad av John Garland och även godkänd av stadsträdgårdsmästare Holger Blom. Huset som syns centralt bakom tunnelbanebroarna blev platsen för Centrumkyrkan, som har ett annat utseende.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad